COPYRIGHT

Het gebruik van al mijn foto’s op deze website is onderworpen een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994).

Voorafgaande toestemming:
De gebruiker moet uitdrukkelijk vooraf mijn schriftelijke toestemming tot reproductie vragen. Wanneer die toestemming niet verkregen werd mag het werk op geen enkele manier gebruikt worden.

Schadevergoedingen:
Zowel SOFAM als ikzelf behouden ons het recht voor, om naast de gebruikelijke reproductierechten, schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden.

Met vragen over de auteursrechten verwijs ik iedere gebruiker naar SOFAM, de Auteursmaatschappij in het domein van de Visuele Kunsten, waarvan hieronder de gegevens vermeld staan:

SOFAM
HUIS VAN DE AUTEURS
KONINKLIJKE PRINSSTRAAT 87
1050 Brussel
Tel: 02/726.98.00
Fax: 02/705.34.22
URL: http://www.sofam.be
Mail: info@sofam.be